Vi översätter Polen för Sverige.

Hieronymusdagen

sep 29, 2019 | aktuellt

Den 30 september firas Internationella översättardagen, också kallad Hieronymusdagen efter översättarnas skyddshelgon. Hieronymus levde på 300-talet och var den första som översatte Bibeln från grekiska och hebreiska till latin, en översättning som kallas Vulgata. Vulgatabibeln blev den mest använda bibelöversättningen ända fram till reformationen.

Idag firas Hieronymus som skyddshelgon för både översättare och bibliotekarier. Internationella översättardagen har funnits sedan 1953 då det internationella översättarförbundet FIT bildades. Dagens status höjdes ytterligare 2017 då FN oficiellt beslöt att kalla den för International Translation Day i en resolution som bär titeln “The role of professional translation in connecting nations and fostering peace, understanding and development”.

Årets motto för Internationella översättardagen lyder: Translation and Indigenous Languages.