Vi översätter Polen för Sverige.

Kommunikation i kristider

apr 20, 2020 | aktuellt

Kommunikation ska vara tydlig!

Särskilt i kristider. Budskapet bör vara konkret och begripligt, informationen korrekt – och levererad på mottagarens villkor. Detta gäller alla språk och länder. Det här är ett konkret exempel på hur man ska tänka.

Fler tips on informationsresurser hittar du här:
http://www.nwsprak.se/aktuellt/corona-resurser/
och här:
http://www.nwsprak.se/aktuellt/app-for-varden/