Handbok för ett flerspråkigt samhälle "Sveriges språkflora" är en fängslande samling fakta om drygt 40 av de språk som talas i Sverige idag, tillsammans med information...

read more