Facköversättning

– översättningar utförda av professionella översättare med inriktning på olika specialområden.
Vår specialitet är översättningar mellan polska och svenska inom områdena bygg och entreprenad, arbetsmiljö och säkerhet, personalfrågor, m.m.

Auktoriserad översättning

– utförs av översättare som klarat Kammarkollegiets auktorisationsprov och kan bestyrka handlingar med en translatorstämpel. En bestyrkt översättning är i juridisk mening likvärdig originalhandlingen. Välj den här tjänsten för officiella handlingar som ska användas t.ex. på en ambassad.

Transkreation

– en friare översättning utförd av professionell översättare där texten anpassas till målgruppen och ändamålet.
Här handlar det mer om att framföra budskapet på det sätt som fungerar bäst, till exempel i marknadsföringsmaterial, social media content, reklamannonser.

Copywriting

– framtagning av texter till en reklamkampanj, hemsida eller sociala medier. Vi  kan hjälpa dig att skriva texter som är säljande, övertygande och skräddarsydda för målgruppen – på svenska, polska, engelska eller något annat språk.

Språkgranskning

– kontroll av översatt text med hänsyn till ursprungstexten.
Utförs lämpligast av en annan översättare än den som från början översatte texten. Språkgranskaren läser översättningen parallellt med ursprungstexten.

Korrekturläsning

– kontroll av grammatik, stavning och avstavningar, i en tidigare översatt text eller i en text som du har skrivit från grunden och vill kontrollera.