Transkreation

en friare översättning utförd av professionell översättare där texten anpassas till målgruppen och ändamålet.
Här handlar det mer om att framföra budskapet på det sätt som fungerar bäst, till exempel i marknadsföringsmaterial, social media content, reklamannonser.

Textredigering

grundlig bearbetning och målgruppsanpassning av din text på svenska eller något annat språk
– polska, engelska, tyska, med flera.

Översättning

(kallas även för facköversättning) ­
– översättningar utförda av professionella översättare med inriktning på olika specialområden, till exempel juridik, ekonomi, medicin.

Vår specialitet är översättningar mellan polska och svenska inom områdena bygg & entreprenad, arbetsmiljö och säkerhet, personalfrågor.

Språkgranskning

kontroll av översatt text med hänsyn till ursprungstexten.
Utförs lämpligast av en annan översättare än den som från början översatte texten. Här läser alltså språkgranskaren översättningen parallellt med ursprungstexten.

Korrekturläsning

kontroll av grammatik, stavning och avstavningar
– i en tidigare översatt text eller i en text som du har skrivit från grunden och vill kontrollera.