NW Språk AB – Integritetspolicy

Publicerad 2020-09-24

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till dig och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem. Vi har ett ansvar för att skydda dina rättigheter och din integritet.

Vi samlar in information om dig och blir personuppgiftsansvariga för behandlingen av:

  1. Uppgifter du delar med oss direkt.
    Till exempel dina kontaktuppgifter som du anger i kontaktformuläret eller när du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
  2. Uppgifter vi tar emot när du använder vår hemsida.
    Vi samlar in information om användarnas beteende på sidan med hjälp av automatiska tekniker för datainsamling (s.k. cookies eller kakor) för att förbättra upplevelsen av vår hemsida och förstå hur den används.
  3. Uppgifter om dig som är publika (till exempel publicerade på internet) och som vi söker upp i samband med vår kundbearbetning.

Vi är skyldiga att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Vi avslöjar inga personuppgifter till tredje part förutom under följande, mycket begränsade omständigheter:

  1. Till våra huvudsakliga tjänsteleverantörer (t.ex. ekonomisystemet Fortnox, marknadsföringssystemet mailchimp) under skydd av lämpliga avtal.
  2. När det krävs av oss enligt lag.
  3. Inom ramen för ett eventuellt uppköp av vår verksamhet.

Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Det gäller även dig som potentiell kund tills du invänder mot sådan behandling. Dina uppgifter kommer att sparas av ekonomiska skäl för att kunna spåra din betalningshistorik och i enlighet med bokföringslagen. Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Vi ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. NW Språk AB:s system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Du har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat eller om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan välja att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev och utskick. Dina kontaktuppgifter kommer då lagras i syfte att du inte ska få några fler utskick från oss. Uppgifterna lagras tills du åter vill få information eller invänder mot behandlingen. Invänder du mot behandlingen kan du komma att få utskick igen vid import av nya register, eftersom du inte längre finns kvar på listan av avregistrerade adresser.

Har du frågor om informationen i detta integritetsmeddelande eller behandlingen av dina personuppgifter eller vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida https://nwsprak.se.

Personuppgiftsansvarig är verklig huvudman på NW Språk AB som vid tiden för publiceringen av denna information är Natalia Walawender, kontaktuppgifter: [email protected].

Genom att använda vår hemsida och våra tjänster godkänner du denna integritetspolicy samt behandling av dina personuppgifter enligt den.