Vi översätter Polen för Sverige.

Våra språktjänster

 

Ibland är det viktigt att översättningen följer ursprungstexten till punkt och pricka, och ibland behöver texten skrivas om och kreativiteten flöda.
Vi hjälper dig med olika typer av språktjänster, med utgångspunkt i dina behov.

Facköversättning

– översättningar utförda av professionella översättare med inriktning på olika specialområden.
Vår specialitet är översättningar mellan polska och svenska inom områdena bygg och entreprenad, arbetsmiljö och säkerhet, personalfrågor, m.m.

Auktoriserad översättning

– utförs av översättare som klarat Kammarkollegiets auktorisationsprov och kan bestyrka handlingar med en translatorstämpel. En bestyrkt översättning är i juridisk mening likvärdig originalhandlingen. Välj den här tjänsten för officiella handlingar som ska användas t.ex. på en ambassad.

Transkreation

– en friare översättning utförd av professionell översättare där texten anpassas till målgruppen och ändamålet.
Här handlar det mer om att framföra budskapet på det sätt som fungerar bäst, till exempel i marknadsföringsmaterial, social media content, reklamannonser.

Copywriting

– framtagning av texter till en reklamkampanj, hemsida eller sociala medier. Vi  kan hjälpa dig att skriva texter som är säljande, övertygande och skräddarsydda för målgruppen – på svenska, polska, engelska eller något annat språk.

Språkgranskning

– kontroll av översatt text med hänsyn till ursprungstexten.
Utförs lämpligast av en annan översättare än den som från början översatte texten. Språkgranskaren läser översättningen parallellt med ursprungstexten.

Korrekturläsning

– kontroll av grammatik, stavning och avstavningar, i en tidigare översatt text eller i en text som du har skrivit från grunden och vill kontrollera.