Vi översätter Polen för Sverige.

Hållbara översättningar

För oss känns det naturligt att prata om hållbarhet. Men vad innebär det förutom det självklara med minskad konsumtion? Och hur tillämpar vi hållbarhetsprinciper inom tjänstesektorn? 

Vi kallar det hållbar service, hållbar affär och att ge tillbaka till samhället.

Hållbar service

 

Hållbar affär

 

Ge tillbaka till samhället

 

NW-Språk-AB-hållbarhet

Globala målen

Vi tar avstamp i Globala målen (Agenda 2030) och fokuserar på de mål som är relevanta och applicerbara i vår verksamhet.

Det här är själva essensen i alla språktjänster. Genom att översätta handlingar, avtal, intyg, betyg, instruktioner och andra texter bidrar vi till att göra informationen tillgänglig.

Vi samarbetar med aktörer inom byggbranschen som anlitar polska underentreprenörer. Genom att översätta utbildningsmaterial, arbetsmiljöplaner, säkerhetsinstruktioner m.m. bidrar vi till en säkrare arbetsmiljö och ökad inkludering.

I samarbete med facköversättare och auktoriserade translatorer översätter vi handlingar i både civilrättsliga och straffrättsliga processer. På så sätt kan vi bidra till ökad rättssäkerhet och tillgång till information.

I samarbete med Warszawas universitet erbjuder vi praktikplatser till studenter som utbildar sig inom facköversättning. Vi samarbetar även med Stockholms universitet och går in med vår kompetens i polska vid behov.