Vi översätter Polen för Sverige.

Internationella klarspråksdagen

okt 13, 2023 | aktuellt

Vad betyder klarspråk?

Varför firas internationella klarspråksdagen?

Klarspråk avser språk som är tydligt och förståeligt för de avsedda mottagarna – i synnerhet myndighetstexter som ska vara skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Detta enligt svensk språklag (SFS 2009:600).

Den 13 oktober firas internationella klarspråksdagen, en dag som lyfter vikten av begrip­lig och till­gänglig infor­mation. Dagen valdes för att den ameri­kanska klarspråks­lagen (the plain writing act) skrevs under det datumet 2010.

Klarspråk i Sverige

I Sverige började arbetet med att göra myndighets­texter mer begrip­liga för med­borgarna redan på 1970-talet. Numera är klarspråk ett etablerat begrepp som innebär att myndigheter, kommuner och andra offentliga organ ska skriva så att medborgarna förstår.

klarspråk-sverige

I den svenska språklagen från 2009 står det att “språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Ansvaret för att främja klarspråk i den offentliga svenskan ligger hos Språkrådet – ett organ inom Institutet för språk och folkminnen.

klarspråk-europa

Klarspråk i andra länder

Även i många andra länder arbetar man för klarspråk. Den polska motsvarigheten till svenska Språkrådet heter Rada Języka Polskiego. Det finns också flera inter­nationella organisa­tioner för klarspråks­arbete, som Plain (Plain Language Association International), Clarity (en organisation för jurister som vill använda klarspråk) och International Plain Language Federation.

Internationell standard för klarspråk

I juni 2023 publicerades en efterlängtad standard: ISO 24495-1:2023 Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines.

Standarden ska fungera som vägledning för dokument avsedda för allmänheten men kan även användas för tekniska och juridiska texter. Den är framtagen av en grupp internationella experter, bland dem representanter för organisationerna Plain och Clarity. En av dem är Justyna Zandberg-Malec som intervjuades inför vår artikel om klarspråk från ett översättningsperspektiv.

Läs mer om klarspråksstandarden här.

Klarspråk och översättning

För översättare har klarspråksprincipen en extra dimension, kanske framför allt vid översättning till svenska från andra språk. Eftersom det i Sverige finns en lag som säger att det offentliga språket ska vara tillgängligt och begripligt, måste den tas i beaktning när man producerar översatt text på svenska. Om språket i originaltexten är snårigt och svårbegripligt, måste översättaren balansera troheten mot originalet och behovet att skriva klart och tydligt i den svenska översättningen.

Klarspråk vid översättning till polska

Läs mer om detta här.

översätt svenska polska

Tyckte du att detta inlägg var intressant? Läs fler liknande artiklar i kategorin Språket och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv