Denna text har tidigare publicerats i form av en artikel i den digitala tidskriften e-versättaren (kvartal 1 2022). Här återges den i en något omarbetad version....

read more