Vi översätter Polen för Sverige.

Aktuella projekt – maj 2023

jun 12, 2023 | aktuellt

Kort om våra aktuella projekt

Våra projekt speglar ofta de aktuella behoven och banden mellan Polen och Sverige. Ett av områdena där det behövs språkstöd är vård och omsorg. Sett från vårt perspektiv medför det översättning av patientinformation, utbildningar och appar. Bland våra kunder finns företag som utvecklar särskilda språkstödsappar för att underlätta kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare.

Kategorier

Arkiv