Vi översätter Polen för Sverige.

Polska nationaldagen

nov 10, 2019 | multikulti

Den 11 november firar Polen sin nationaldag som minner om när landet 1918 återvann självständigheten – efter 123 år av delningar mellan de tre stormakterna Ryssland, Preussen och Österrike som etappvis hade styckat av och tagit delar av landet.
Det är en röd dag i kalendern och man brukar hålla officiella ceremonier på allmänna platser. Planerar du att resa till Polen just då, räkna med att butiker och kontor håller stängt.

2019 är det 101 år sedan Polen återvann sin självständighet.