Vi säljer grejer på nätet. På vilket sätt kan ni hjälpa oss? – frågade (den blivande) kunden. Vilken rolig fråga! Här kommer några förslag på språktjänster knutna till...

läs mer