Denna text har tidigare publicerats i form av en artikel i tidskriften Facköversättaren nr 3/2021. Här återges den i en något omarbetad version. Trevlig...

read more