Lokalisering och översättning av kulturella referenser – vad handlar det om? Lokalisering innebär anpassning av den översatta texten så att den motsvarar de lokala...

read more