Vi översätter Polen för Sverige.

Dataskyddsdagen

jan 28, 2024 | aktuellt

Den 28 januari varje år firas Dataskyddsdagen (eng. Data Privacy Day) i syfte att öka medvetenheten hos privatpersoner och företag om hur man skyddar sina och andras känsliga uppgifter.

För en översättare är datasäkerhet och sekretess givna inslag i verksamheten. Det hör till yrkesetiken att behandla allt material som konfidentiellt, oavsett om det är formellt avtalat eller inte.

Hos oss är dina personliga uppgifter och andra känsliga data trygga. Information förvaras på ett kontrollerat sätt och nödvändiga säkerhetskopior görs. Men inga känsliga uppgifter sparas i onödan.

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv