Vi översätter Polen för Sverige.

Semikolonets dag

feb 6, 2024 | aktuellt

Hur används semikolon?

Den 6 februari varje år firas semikolonets dag. Åsikterna går isär om detta sällsynta skiljetecken – det finns de som vill förbjuda det i svenskan och de som kämpar för dess överlevnad. Och givetvis är det väldigt viktigt för oss som jobbar med översättning mellan svenska och polska att hålla reda på skrivreglerna i båda språken.

Semikolon i svenskan

Enligt svenska skrivregler används semikolon när “punkt är för starkt (…) och komma för svagt”. Det används mellan två satser som har nära samband med varandra eller vid uppräkningar för att avskilja grupper från varandra.*

Ett vanligt förekommande fel är när semikolon används före uppräkning, exemplifiering, förklaring etc. Det beror på en sammanblandning mellan semikolon (;) och kolon (:) och är felaktigt – semikolon ska inte användas i stället för kolon.

* Källa: Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden, 2003.

skriva

Hur bra koll har du på kommateringsreglerna?

Gör vårt enkla test och ta reda på hur duktig du är på att använda semikolon rätt.

Semikolontestet

Vilket av de följande alternativen är rätt?

Exempel 1

A. Jag jobbar som; polsk översättare, svensk översättare och tolk mellan polska och svenska.
B. Jag jobbar som, polsk översättare, svensk översättare och tolk mellan polska och svenska.
C. Jag jobbar som: polsk översättare, svensk översättare och tolk mellan polska och svenska.

Exempel 2

A. Det blev så himla bra när vi översatte hemsidan till; polska, ryska och engelska!
B. Det blev så himla bra när vi översatte hemsidan till polska; ryska; och engelska!
C. Det blev så himla bra när vi översatte hemsidan till polska, ryska och engelska!

Exempel 3

A. För att undvika missförstånd översätter vi avtalen till polska, tyska och engelska: vi översätter även andra handlingar för att underlätta för våra medarbetare.
B. För att undvika missförstånd översätter vi avtalen till polska, tyska och engelska, vi översätter även andra handlingar för att underlätta för våra medarbetare.
C. För att undvika missförstånd översätter vi avtalen till polska, tyska och engelska; vi översätter även andra handlingar för att underlätta för våra medarbetare.

Exempel 4

A. Vi har personal från flera olika världsdelar: Polen, Tjeckien och Ukraina. Iran, Irak och Afghanistan. Indien, Thailand och Indonesien. Storbritannien och Nordirland.
B. Vi har personal från flera olika världsdelar; Polen, Tjeckien och Ukraina; Iran, Irak och Afghanistan; Indien, Thailand och Indonesien; Storbritannien och Nordirland.
C. Vi har personal från flera olika världsdelar: Polen, Tjeckien och Ukraina; Iran, Irak och Afghanistan; Indien, Thailand och Indonesien; Storbritannien och Nordirland.

Exempel 5

A. Vi bilade genom Polen i somras: vi hade länge pratat om att utforska Centraleuropa.
B. Vi bilade genom Polen i somras vi hade länge pratat om att utforska Centraleuropa.
C. Vi bilade genom Polen i somras; vi hade länge pratat om att utforska Centraleuropa.


Bläddra neråt för facit och testresultat.

kvalitetskontroll

Facit

I alla exempelmeningarna ovan är det alternativ C som är rätt. Alltså ju fler C du har valt, desto bättre koll på svenska skrivregler har du!

översättare-polska-semikolon

Tyckte du att denna artikel var intressant?

Läs fler liknande blogginlägg i kategorin Språket och glöm inte att:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det skickas ut en gång i månaden och handlar om Polen ur ett svenskt perspektiv, samt ger dig tips om användbara språktjänster.

översätt svenska polska

Kategorier

Arkiv