Vi översätter Polen för Sverige.

Hur många konsonanter har polskan?

jun 2, 2021 | språket

Hur många bokstäver finns i det polska alfabetet?

Polska skrivs med det latinska alfabetet och innehåller 32 bokstäver – varav 9 vokaler och 23 konsonanter. För att anpassa det latinska alfabetet till det polska ljudsystemet använder man sig av diakritiska tecken och kombinationer av bokstäver, som till exempel i orden leszcz (braxen), cześć (hej), eller dziewięć (nio).

Språket med de många konsonanterna

Polskan är känd för sina konsonantkombinationer. Krzysztof, Zbigniew, Małgorzata, Elżbieta är några exempel på helt vanliga polska namn.

polskt uttal

Den mest kända polska tungvrickaren lyder:

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

Det betyder: I Szczebrzeszyn (ortnamn) låter skalbaggen i vassen.

En svensk motsvarighet är klassikern:

Sju sjösjuka sjömän sköttes av sju sköna sjuksköterskor.

polskt-pangram

Ett annat roligt exempel är meningen i bilden med soldaterna som är ett polskt pangram, dvs. en text som innehåller varje bokstav i alfabetet. Den betyder ordagrant: Var modig, skydda ditt regemente och de sex flaggorna.

Ett svenskt pangram kan se ut så här: Yxmördaren Julia Blomqvist på fäktning i Schweiz.

(Källa: Wikipedia)

Om du vill veta hur de två meningarna uttalas, kan du låta Google läsa upp dem för dig:

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag.

De polska specialarna

Den oftast förekommande polska bokstaven är A (ca 9 %), den mest sällan förekommande är Ź (under 1 %). Statistiken utelämnar bokstäverna Q, V och X som inte räknas in i det polska alfabetet, även om de ibland används i skrift.

Bokstaven Ł ł som kallas för “stunget L” finns endast i polska*. Det uttalas som engelskans w (tänk: water).

*Källa: Sveriges språkflora.

Vad är viktigt att tänka på när man skriver på polska?

Om du skapar hemsidor eller andra elektroniska dokument som ska översättas till polska, kontrollera att du väljer en font som innehåller de polska tecknen, annars ersätter datorn dem med standardtypsnitt och resultatet bli visuellt hackigt. Jämför exemplet nedan.

polska-typsnitt

Behöver du hjälp med polskan?

Behöver du översätta en hemsida eller annat material, eller vill kanske bara kolla om saker och ting blev rätt på polska? Välkommen att kontakta oss!

översätt svenska polska

Vill du veta mer?

Tyckte du att detta inlägg om språk var intressant? Läs fler liknande artiklar i kategorin Språket och glöm inte att:

Det skickas ut en gång i månaden och handlar om Polen ur ett svenskt perspektiv, samt ger dig tips om användbara språktjänster.

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv