Vi översätter Polen för Sverige.

Trygg och säker arbetsmiljö

nov 11, 2022 | aktuellt

Hur kan ett företag som levererar tjänster arbeta med hållbarhet?

Ett av delmålen i Agenda 2030 som vi valt att jobba med heter:

Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Vi samarbetar med aktörer inom flera branscher (bl.a. byggnation, vård och omsorg, livsmedel) som anlitar polska underentreprenörer eller polsk arbetskraft. Genom att översätta utbildningsmaterial, arbetsmiljöplaner, säkerhetsinstruktioner m.m. bidrar vi till en säkrare arbetsmiljö och ökad inkludering. 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet här.

NW-Språk-AB-hållbarhet

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv