Vi översätter Polen för Sverige.

Kristi himmelsfärdsdag

maj 28, 2023 | multikulti

När är Kristi himmelsfärd?

Kristi himmelsfärdsdag firas i den protestantiska kyrkan 40 dagar efter påsk. I år infaller den som bekant den 18 maj och med klämdagen den 19 maj får vi en härlig långhelg i Sverige. I Polen däremot flyttas Kristi himmelsfärd alltid till den närmast kommande söndagen och firas således den sjunde söndagen efter påsk.

Det är alltså ingen extra röd dag i kalendern utan endast en religiös högtid som uppmärksammas i kyrkan.

polsk-översättare

Pingst

Av betydligt större betydelse i Polen är pingstdagen som har fler intressanta traditioner knutna till sig. Pingst är en kristen högtid till minne av att den heliga Anden sändes till apostlarna i Jerusalem. Apostlarna fick då olika andliga gåvor, bland annat kunde de tala i tungor. Pingsten anses vara en motsats eller ett upphävande av det som hände i Gamla testamentet när Gud förbistrade människornas språk och spred ut dem över jorden, nu kunde alla förstå vad som talades i församlingen. (Källa: Wikipedia, Bibeln)

När infaller pingst?

Pingstdagen infaller 10 dagar efter Kristi himmelsfärdsdag – eller 49 dagar (7 veckor) efter påskdagen – alltså alltid på en söndag.

Pingst i Polen

Som så många kristna traditioner smälte pingst i Polen ihop med gamla folktraditioner knutna till vår- och fertilitetskulten samt förfädersdyrkan. Många av de folkliga traditionerna handlar om unga män och kvinnor som festar gemensamt ute i naturen. Man smyckar ut husen i byn med blommor och kvistar. Och utanför ogifta flickors hus, eller mitt på torget i byn, kan man se majstänger – mycket lika de man klär till midsommar i Sverige.

traditioner-polen

Nyfiken på polska traditioner?

Läs fler liknande artiklar i kategorin Multikulti och glöm inte att:

Det skickas ut en gång i månaden och handlar om Polen ur ett svenskt perspektiv, samt ger dig tips om användbara språktjänster.

Behöver du hjälp med översättning?

På NW Språk AB översätter vi Polen för Sverige.

om det finns något vi kan hjälpa dig med!

översätt svenska polska

Kategorier

Arkiv