Vi översätter Polen för Sverige.

Kristi himmelsfärdsdag

maj 21, 2020 | multikulti

När infaller Kristi himmelsfärd?

Kristi himmelsfärdsdag firas i den protestantiska kyrkan 40 dagar efter påsk. I år infaller den som bekant den 21 maj och med klämdagen den 22 maj får vi en härlig långhelg i Sverige. I Polen däremot flyttas Kristi himmelsfärd alltid till den närmast kommande söndagen och firas således den sjunde söndagen efter påsk.

Det är alltså ingen extra röd dag i kalendern utan endast en religiös högtid som uppmärksammas i kyrkan.

polsk-översättare

Pingst

Av betydligt större betydelse i Polen är pingstdagen som har fler intressanta traditioner knutna till sig. Pingst är en kristen högtid till minne av att den heliga Anden sändes till apostlarna i Jerusalem. Apostlarna fick då olika andliga gåvor, bland annat kunde de tala i tungor. Pingsten anses vara en motsats eller ett upphävande av det som hände i Gamla testamentet när Gud förbistrade människornas språk och spred ut dem över jorden, nu kunde alla förstå vad som talades i församlingen. (Källa: Wikipedia, Bibeln)

När infaller pingst?

Pingstdagen infaller 10 dagar efter Kristi himmelsfärdsdag – eller 49 dagar (7 veckor) efter påskdagen – alltså alltid på en söndag

Pingst i Polen

Som så många kristna traditioner smälte pingst i Polen ihop med gamla folktraditioner knutna till vår- och fertilitetskulten samt förfädersdyrkan. Många av de folkliga traditionerna handlar om unga män och kvinnor som festar gemensamt ute i naturen. Man smyckar ut husen i byn med blommor och kvistar. Och utanför ogifta flickors hus, eller mitt på torget i byn, kan man se majstänger – väldigt lika de man klär till midsommar i Sverige.

traditioner-polen