Vi översätter Polen för Sverige.

Skolavslutning? – Inte för alla!

jun 11, 2021 | multikulti

När slutar skolan?

Medan de flesta svenska barn firar skolavslutning redan denna vecka, måste barnen i Polen vänta i två veckor till. Det polska skolåret brukar avslutas på en fredag omkring den 20-25 juni – samma datum i hela landet. Elevläsåret bestäms nämligen på statlig nivå i Polen (och inte på kommunal nivå som i Sverige).

När slutar skolåret 2020?

I år infaller sista skoldagen i Polen så sent som den 26 juni. Men å andra sidan börjar inte höstterminen förrän tisdagen den 1 september.

översätta-skolbetyg-polska

När slutade skolåret 2019? 

2019 lades sista skoldagen i Polen på en onsdag (19 juni), detta efter en debatt orsakad av att torsdagen den 20 juni var en helgdag*. (Den katolska högtiden Corpus Christi inföll då.) Det polska utbildningsministeriet höll länge fast vid att skolavslutningen skulle infalla på en fredag, dvs. den 21 juni. Men gav till sist efter påtryckningarna och lät onsdagen den 19 juni bli sista dagen på elevläsåret.

Behöver du översätta skolbetyg?

översätta-dokument-polska

Bilden ovan föreställer framsidan på ett slutbetyg från grundskolan – på NW Språktjänster översätter vi en hel del liknande skolbetyg och andra utbildningsintyg, oftast från polska till svenska. Förr i tiden skrevs dessa alltid för hand. Den vit-röda remsan betyder att betygsgenomsnittet ligger över en viss (ganska högt satt) gräns. Huruvida man kom hem med ett betyg med eller utan “remsan” kunde således ha direkt koppling till höjden på fickpengen under sommaren.

översättning-svenska-polska-färgglad

Behöver du översätta utländska betyg, intyg eller andra handlingar? 

Kontakta oss! Vi är specialiserade på översättningar från polska till svenska och från svenska till polska men kan även hjälpa dig med andra språk.

Detta inlägg handlar om när det polska skolåret slutar och börjar – sådana Polenfakta kan vara bra att känna till vid översättning och lokalisering mellan polska och svenska. Vi visar även hur ett polskt skolbetyg kan se ut samt berättar att vi översätter betyg, intyg och andra handlingar mellan polska och svenska.

Kategorier

Arkiv