Vi översätter Polen för Sverige.

Första meningen

sep 16, 2022 | språket

Första nedtecknade meningen på polska

Den första meningen som skrivits på polska dateras till år 1270 när en cisterciensermunk i Schlesien (området nära dagens Wrocław) antecknade – visserligen mestadels på latin men med ett inslag av det lokala språket:

Bogwali uxor stabat, ad molam molendo. Cui vir suus idem Bogwalus, compassus dixit: Sine, ut ego etiam molam. Hoc est in polonico: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai.

Transkriberat till modern polska lyder meningen: Daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj och det betyder Låt mig mala och du kan vila.

första meningen

Första nedtecknade meningen på svenska

Meningar på fornsvenska skrevs ner med runor ända sedan cirka år 800. 

I början på 1200-talet kom de första texterna på svenska skrivna med latinska bokstäver. De äldsta skrifterna på svenska är lagtexter – med Äldre Västgötalagen som kom år 1225. På den här tiden fanns det inga regler för hur man skulle stava eller skriva; man skrev ungefär som man talade.

Första nedtecknade meningen på engelska

De äldsta texterna på engelska skrevs också ner med runtecken på metall- och keramikföremål. 

första meningen

Den tidigaste engelska skriften av betydelse anses vara kung Æthelberhts lagbok. Kungen regerade på 500/600-talet men lagtexten överlevde endast i ett manuskript från cirka 1120.

Nyfiken på språk?

Läs fler liknande artiklar i kategorin Språket och glöm inte att:

Det skickas ut en gång i månaden och handlar om Polen ur ett svenskt perspektiv, samt ger dig tips om användbara språktjänster.

Behöver du hjälp med översättning?

På NW Språk AB översätter vi Polen för Sverige.

om det finns något vi kan hjälpa dig med!

översätt svenska polska

Kategorier

Arkiv