Vi översätter Polen för Sverige.

Allt du behöver veta om översättning, tolkning och andra språktjänster

jan 18, 2024 | språket

översätta svenska polska

Vad är skillnaden mellan översättning och tolkning?

Vad är det för skillnad mellan översättare och tolk?

  • Att översätta är att skriftligt överföra innehållet i texten från ett språk till ett annat.
  • Att tolka betyder att muntligt översätta mellan olika språk.
På Kammarkollegiets hemsida finns ett nationellt register över auktoriserade tolkar och översättare: https://www.kammarkollegiet.se/.
För tolkning och översättning mellan svenska och polska kontaktar du oss förstås.
översättning svenska polska

Vad betyder facköversättning?

Facköversättning – vad är det för något?

Det är när man översätter facktexter – till exempel avtal, manualer, hemsidor (till skillnad från skönlitteratur). En facköversättare har fackkunskap inom det område han eller hon jobbar med. Man kan antingen utbilda sig till översättare och sedan specialisera sig inom ett eller flera ämnesområden; eller vara specialist inom ett visst område i grunden (till exempel ingenjör eller sjuksköterska) och sedan lära sig språk och översättningsteknik.

Våra specialområden är bl.a. byggnation och infrastruktur, arbetsmiljö och säkerhet, juridik, medicinteknik, marknadsföring, turism, skönhet och kroppsvård. Vi skriver regelbundet på bloggen om våra översättningsprojekt – är du nyfiken, klicka här.

Med stark anknytning till såväl Polen som Sverige är vi specialiserade på översättningar mellan svenska och polska, men vi arbetar även med andra språk.

Förutom facköversättning erbjuder vi även transkreation, copywriting, textredigering, språkgranskning, korrekturläsning och andra skräddarsydda språktjänster anpassade till dina behov.

översättning bestyrkt av translator

Vad betyder auktoriserad översättning?

Auktoriserad översättning utförs av översättare som klarat Kammarkollegiets auktorisationsprov och kan bestyrka handlingar med en translatorstämpel. En bestyrkt översättning är i juridisk mening likvärdig originalhandlingen. Sådan översättning rekommenderas för officiella handlingar som ska användas t.ex. i en domstol eller på en ambassad.

Translator (=auktoriserad översättare) är en skyddad yrkestitel som kräver hög kompetens inom både juridik och språk.

Auktoriserad översättning mellan svenska och polska är en av tjänsterna vi erbjuder i samarbete med translatorer auktoriserade både i Sverige och Polen.

korrekturläsning språkgranskning

Vad är skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning?

Kärt barn har många namn. Det finns flera tjänster som handlar om textkontroll och som kan tyckas likna varandra. För en språkarbetare innebär de dock olika typer av insats och därför bär de olika namn. 

Vi reder ut begreppen!

När en text har blivit översatt kan den behöva kontrolleras med hänsyn till ursprungstexten. Sådan kontroll kallas språkgranskning och utförs lämpligast av en annan översättare än den som från början översatte texten. Språkgranskaren läser alltås översättningen parallellt med ursprungstexten.

I vilken text som helst – översatt eller nyskriven från grunden kan grammatik, stavning och avstavningar behöva kontrolleras. Sådan kontroll kallas korrekturläsning och är ett viktigt led i arbetet med att kvalitetssäkra texten.

En text kan även behöva målgruppsanpassas, till exempel gemom att klarspråkas eller lokaliseras – skrolla ner på sidan och läs mer om dessa språktjänster.

Polsk translator

Vad betyder transkreation?

Transkreation är en friare översättning där texten anpassas till målgruppen och ändamålet. För vissa typer av material – till exempel hemsidor, social media content, reklam – kan det vara viktigare att texten är säljande, övertygande, rolig etc. än att översättningen följer ursprungstexten till punkt och pricka. Givetvis är transkreation en av våra språktjänster på NW Språk AB!

polska-storkar

Lokalisering – vad handlar det om?

Lokalisering innebär att den översatta texten anpassas så att den motsvarar de lokala förutsättningarna. Det kan till exempel handla om att:

  • omvandla måttenheter (fot eller meter?)
  • skriva tal på rätt sätt (0.22 eller 0,22?)
  • anpassa de kulturella referenserna.

Det vore till exempel meningslöst att köra en fars dagskampanj i Polen i november…

copywriting svenska polska

Vad är copywriting?

Copywriting – vad betyder det?

Ordet kommer från engelskans copy, som betyder text eller manus och write som betyder skriva. På svenska kallas copywriter även för reklamskribent. Copywriting handlar om att skriva texter som är säljande, övertygande och skräddarsydda för målgruppen så att de kan användas i en reklamkampanj. Liksom översättning handlar copywriting om kärlek till språket. ❤️

professionell översättning

Vad innebär klarspråk?

Vad betyder det att klarspråka något?

Klarspråk avser språk som är tydligt och förståeligt – i synnerhet myndighetstexter som ska vara skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Att klarspråka en text betyder att skriva om den så att den blir begriplig och tydlig för mottagarna. Läs mer om Internationella klarspråksdagen eller gör klarspråkstestet på Institutet för språk och folkminnens hemsida

Vill du veta mer?

Läs fler liknande artiklar i kategorin Språket och glöm inte att:

Det skickas ut en gång i månaden och handlar om Polen ur ett svenskt perspektiv, samt ger dig tips om språktjänster som du kan ha nytta av i ditt arbete.
översätt svenska polska

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv