Vi översätter Polen för Sverige.

Allt du behöver veta om översättning, tolkning och andra språktjänster

sep 11, 2020 | språket

Vad betyder facköversättning?

Facköversättning – vad är det för något?

Det är när man översätter facktexter – till exempel avtal, manualer, hemsidor (till skillnad från skönlitteratur). En facköversättare har fackkunskap inom det område han eller hon jobbar med. Man kan antingen utbilda sig till översättare och sedan specialisera sig inom ett eller flera ämnesområden; eller vara specialist inom ett visst område i grunden (till exempel ingenjör eller sjuksköterska) och sedan lära sig språk och översättningsteknik.

Våra specialområden på NW Språk AB är bl.a. bygg- och infrastruktur, arbetsmiljö- och säkerhet, juridik, medicinteknik, marknadsföring, turism, skönhet och kroppsvård. Under 2019 bloggade vi mer specifikt om våra översättningsprojekt – är du nyfiken, klicka här.

Förutom facköversättning erbjuder vi även transkreation, textredigering, språkgransking och korrekturläsning eller andra skräddarsydda språktjänster anpassade till dina behov.

Vad är skillnaden mellan översättning och tolkning?

Vad är det för skillnad mellan översättare och tolk?

  • Att översätta är att skriftligt överföra innehållet i texten från ett språk till ett annat. Emoji
  • Att tolka betyder att muntligt översätta mellan olika språk. Emoji
På Kammarkollegiets hemsida finns ett nationellt register över auktoriserade tolkar och översättare: https://www.kammarkollegiet.se/.
För tolkning och översättning mellan svenska och polska kontaktar du oss förstås.