Vi översätter Polen för Sverige.

Allt du behöver veta om översättning, tolkning och andra språktjänster

nov 30, 2020 | språket

översätta svenska polska

Vad är skillnaden mellan översättning och tolkning?

Vad är det för skillnad mellan översättare och tolk?

  • Att översätta är att skriftligt överföra innehållet i texten från ett språk till ett annat. Emoji
  • Att tolka betyder att muntligt översätta mellan olika språk. Emoji
På Kammarkollegiets hemsida finns ett nationellt register över auktoriserade tolkar och översättare: https://www.kammarkollegiet.se/.
För tolkning och översättning mellan svenska och polska kontaktar du oss förstås.

Vad betyder facköversättning?

Facköversättning – vad är det för något?

Det är när man översätter facktexter – till exempel avtal, manualer, hemsidor (till skillnad från skönlitteratur). En facköversättare har fackkunskap inom det område han eller hon jobbar med. Man kan antingen utbilda sig till översättare och sedan specialisera sig inom ett eller flera ämnesområden; eller vara specialist inom ett visst område i grunden (till exempel ingenjör eller sjuksköterska) och sedan lära sig språk och översättningsteknik.

översättning svenska polska

Våra specialområden är bl.a. bygg- och infrastruktur, arbetsmiljö- och säkerhet, juridik, medicinteknik, marknadsföring, turism, skönhet och kroppsvård. Under 2019 bloggade vi mer specifikt om våra översättningsprojekt – är du nyfiken, klicka här.

Med stark anknytning till såväl Polen som Sverige är vi specialiserade på översättningar mellan svenska och polska, men vi arbetar även med andra språk.

Förutom facköversättning erbjuder vi även transkreation, textredigering, språkgransking och korrekturläsning och andra skräddarsydda språktjänster anpassade till dina behov.

Polsk translator

Vad betyder transkreation?

Transkreation är en friare översättning där texten anpassas till målgruppen och ändamålet. För vissa typer av material – till exempel hemsidor, social media content, reklam – kan det vara viktigare att texten är säljande, övertygande, rolig etc. än att översättningen följer ursprungstexten till punkt och pricka. Givetvis är transkreation en av tjänsterna vi erbjuder på NW Språk AB.

Lokalisering – vad betyder det?

Lokalisering innebär att den översatta texten anpassas så att den motsvarar de lokala förutsättningarna. Det kan till exempel handla om att:

  • omvandla måttenheter (fot eller meter?)
  • skriva tal på rätt sätt (0.22 eller 0,22?)
  • anpassa de kulturella referenserna.

Det vore till exempel meningslöst att köra en fars dagskampanj i Polen i november…

polska-storkar

Vad innebär klarspråk?

Vad betyder det att klarspråka något?

Klarspråk avser språk som är tydligt och förståeligt – i synnerhet myndighetstexter som ska vara skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Att klarspråka en text betyder att skriva om den så att den blir begriplig och tydlig för mottagarna. Läs mer om Internationella klarspråksdagen eller gör klarspråkstestet på Institutet för språk och folkminnens hemsida

professionell översättning
översätt svenska polska

Tyckte du att detta inlägg om olika språktjänster var intressant? Läs fler liknande artiklar i kategorin Språket och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Det skickas ut en gång i månaden och ger dig bland annat tips om språktjänster som du kan ha nytta av i ditt arbete.

översätta till polska