Vi översätter Polen för Sverige.

Språk i Sverige

sep 6, 2021 | språket

Sveriges huvudspråk

Svenska talas av ungefär 10 miljoner människor, framför allt i Sverige, men också i Finland, USA och Estland. Svenskan är ett av världens 100 största språk sett till antalet talare. Enligt språklagen från 2009 är svenska huvudspråk i Sverige, myndigheternas språk och det “samhällsbärande” språket.

Minoritetsspråk i Sverige

Det finns också nationella minoritetsspråk, dvs. språk som talats länge i Sverige och som därför har ett speciellt skydd: finska, samiska, meänkieli, romska (romani chib), jiddisch, samt teckenspråket.*

* Källa: https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/

Polska i Sverige

Klicka här och läs mer om polska språkets ställning i Sverige.

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv