Vi översätter Polen för Sverige.

Om polskan i Sverige

nov 22, 2019 | språket

Polska tillhör de tio största språk som talas i Sverige. Det bor uppskattningsvis över 70 000 talare av polska i Sverige*. Lägg till det polsk personal som kommer in som underentreprenörer till svenska företag samt en hel del turister då intresset för Sverige är stort i Polen.
Det innebär minst 70 000 potentiella konsumenter av varor, tjänster och information som bor eller vistas i Sverige. En skälig anledning till att översätta hemsidor, avtal och andra dokument, tycker vi. Välkommen att kontakta NW Språktjänster för översättningar mellan svenska och polska!
kontakt (@) nwsprak.se

* Källa: Sveriges språkflora. Handbok för ett flerspråkigt samhälle>>, av Sofia Malmgård och Morena Azbel Schmidt, Morfem förlag.