Vi översätter Polen för Sverige.

Talas polska i Sverige?

jun 5, 2020 | språket

Vilka språk talas i Sverige?

Hur många polacker bor i Sverige?

 

Polska tillhör de tio största språken som talas i Sverige. Det bor uppskattningsvis över 70 000 talare av polska språket i Sverige*. Lägg till det polsk personal som kommer in som underentreprenörer till svenska företag samt (i vanliga fall) en hel del turister då intresset för Sverige är stort i Polen.

* Källa: Sveriges språkflora. Handbok för ett flerspråkigt samhälle>>, av Sofia Malmgård och Morena Azbel Schmidt, Morfem förlag.

Är det värt att översätta till polska?

Det innebär minst 70 000 polsktalande potentiella konsumenter av varor, tjänster och information som bor eller vistas i Sverige. En skälig anledning till att översätta hemsidor, avtal och andra dokument, tycker vi. Välkommen att kontakta NW Språktjänster för översättningar mellan svenska och polska!

översättare-polska-pengar

Detta inlägg handlar om polska språket i Sverige – hur många talar det? Det vill säga hur många potentiella kunder kan du nå genom att beställa översättning från svenska till polska? 

Mer information om Polen ur ett svenskt perspektiv hittar du här:
https://nwsprak.se/category/multikulti/.