Vi översätter Polen för Sverige.

Om polska vokaler

sep 19, 2021 | språket

Glass i glas – svårt för en polack

Vi har tidigare skrivit om de 23 konsonanterna i det polska alfabetet; däremot har polskan betydligt färre vokalljud än svenskan.* Det polska alfabetet innehåller 9 vokaler: a, e, i, o, ó, u, y, ą, ę. Men det finns inga långa och korta uttalsformer – ljudet ”a”, “e” eller “i” låter likadant oavsett vad som kommer efter det.

Det är därför många polacker uttalar ”glass” och ”glas” likadant på svenska – eftersom man inte skiljer på långa och korta vokalljud i sitt modersmål så blir det svårt att göra det när man talar ett främmande språk.

språkdag

De polska specialarna

Tre av de nio polska vokalerna kan te sig ovant för ett svenskt öga: ą, ę, ó.

  • Ą är en nasal vokal, ungefär som franskans ”on” i Dijon. I slarvigt talspråk uttalas ”ą” på polska ofta som ”on” eller ”om”.
  • Ę är också en nasal vokal, som liknar franskans ”en” i Amiens. I slarvigt talspråk uttalas ”ę” på polska ofta som ”e” eller ”en”.
  • Ó är likvärdigt med U – det uttalas likadant och skiljer endast i skrift på grund av skrivreglerna (både U och Ó uttalas som svenskans ”o”).

Kolla in fler inlägg om polska språket ur ett svenskt perspektiv på https://nwsprak.se/spraket/.

* Var det rätt att använda semikolon som skiljetecken mellan de två första satserna? Läs här.

Behöver du hjälp med översättning?

På NW Språk AB översätter vi Polen för Sverige.

om det finns något vi kan hjälpa dig med!

översätt svenska polska

Detta inlägg handlar om vokalerna i polska språket – hur många de är, hur de uttalas och hur uttalet skiljer sig från svenskan. Det innehåller också hänvisningar till andra inlägg om polska språket, dess alfabet och annat som är viktigt att veta vid översättning mellan polska och svenska.

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv