Behöver du prata byggtermer på andra språk än svenska? Skanska har tagit fram en byggordlista mellan svenska, engelska och arabiska. Den är tillgänglig för alla på...

read more