Varför skapades esperanto? Den polsk-judiska ögonläkaren och språkforskaren Ludwig Lejzer Zamenhof ville konstruera ett internationellt hjälpspråk som skulle fungera...

read more