Förstår man ryska om man talar polska? Det korta svaret lyder: NEJ. Men låt oss förklara hur det hänger ihop…Polska språket Polska tillhör de slaviska språken och ingår...

read more