Vi översätter Polen för Sverige.

Ge tillbaka till samhället

maj 20, 2023 | aktuellt

Ökad hållbarhet

Ett sätt att jobba med hållbarhet är genom att skapa balans mellan att nära och tära. Vi har valt att göra det genom att samarbeta med Warszawas universitet och erbjuda praktikplatser till studenter som utbildar sig inom facköversättning.
Detta initiativ ligger i linje med delmål 8.6 i Agenda 2030: Främja ungas anställning, utbildning och praktik.

hållbarhet 8.6 delmål
student
student

Våra praktikanter

Hösten 2021 gjorde Marianna sin praktik hos oss (se resultatet bland annat här) och hösten 2022 handledde vi Jan (se resultatet bland annat här).

 

Under vårterminen 2023 handleder vi tre studenter från Warszawa universitet. En av dem är Anna som bland annat medverkade i detta projekt.

Mer info om hur NW Språk AB  jobbar med hållbarhetsfrågor hittar du här: https://nwsprak.se/om-oss/.

Kategorier

Arkiv