Vi översätter Polen för Sverige.

Modersmålsdagen

feb 20, 2020 | aktuellt

Den 21 februari firas modersmåldagen, instiftad av Unesco 1999 för att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Idag finns det en ökad medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv. (Källa: https://www.unesco.se)

I Sverige jobbar man med frågor som flerspråkighet och rätt till modersmål på många olika plan. Ett viktigt steg i detta arbete utgör utan tvekan boken “Sveriges språkflora” >> som samlar lättillgänglig fakta om de cirka 40 största språken som finns representerade i Sverige idag. Läs mer om polska i Sverige här >>.