Vi översätter Polen för Sverige.

Vad händer i Polen i maj?

maj 22, 2024 | multikulti

Maj i Polen – högtidernas månad

Liksom i Sverige, präglas maj i Polen av stora livshändelser: konfirmation och studentexamen. Det är dock den katolska “första heliga kommunionen” som barnen får runt 9 års åldern som står i centrum. Och studentexamen är en faktisk examen som måste avläggas både skriftligt och muntligt för att få högskolebehörighet.
Och så har vi mors dag – alltid den 26 maj!

Nyfiken på polska traditioner?

Läs fler liknande artiklar i kategorin Multikulti och glöm inte att:

Det skickas ut en gång i månaden och handlar om Polen ur ett svenskt perspektiv, samt ger dig tips om användbara språktjänster.

Behöver du hjälp med översättning?

På NW Språk AB översätter vi Polen för Sverige.

om det finns något vi kan hjälpa dig med!

översätt svenska polska

Kategorier

Arkiv