Vi översätter Polen för Sverige.

Modersmålsdagen

feb 21, 2024 | språket

International Mother Language Day

1999 instiftade Unesco modersmåldagen, som firas den 21 februari varje år, för att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Idag finns det en ökad medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv. (Källa: https://www.unesco.se)

modersmålsdagen

Får man bara översätta till sitt modersmål?

Är modersmålet det enda språket man är skicklig på, dvs. det enda språket man får översätta till? Eller går det att uppnå en tillräckligt hög språklig kompetens i ett inlärt språk? Den svenska språkbranschen är ganska ortodox i denna fråga – som utgångspunkt anses endast modersmålstalande vara lämpade för att översätta till ett visst språk.

I andra länder är man mer liberal i frågan – i mångkulturella Storbritannien frågar man till exempel om översättarens “everyday language”, utöver dennes “mother tongue”. Man utgår alltså ifrån att kompetensen i det språk man talar till vardags bör kunna likställas med skickligheten i modersmålet.

I Polen läser man översättarutbildning i syfte att kunna att översätta – och tolka – både till och från det främmande språket. Språkutbildningarna på universitetsnivå brukar vara mycket omfattande och fördjupa sig i språkets alla aspekter – från ordförråd och semantik (betydelselära), till grammatik (både deskriptiv och komparativ), uttal och fonetik (läran om språkljud), idiomatik osv.

polen handel personal

Vilket förhållningssätt är det rätta?

Det är svårt att ge ett entydigt svar på denna fråga. Synsättet varierar som sagt mellan olika länder och utbildningstraditioner. Om du beställer översättning eller andra språktjänster, kom ihåg att en seriös översättare arbetar med ödmjukhet och överskattar inte vare sig sina språk- eller ämneskunskaper.

språk i Sverige

Olika modersmål i Sverige

I Sverige jobbar man med frågor som flerspråkighet och rätt till modersmål på många olika plan. Ett viktigt steg i detta arbete utgör utan tvekan boken “Sveriges språkflora som samlar lättillgänglig fakta om de cirka 40 största språken som finns representerade i Sverige idag. Läs mer om polska i Sverige här.

Vill du veta mer?

Tyckte du att detta inlägg var intressant? Läs fler liknande artiklar i kategorin Språket och glöm inte att:

Det skickas ut en gång i månaden och handlar om Polen ur ett svenskt perspektiv, samt ger dig tips om användbara språktjänster.

Behöver du hjälp med översättning?

På NW Språk AB översätter vi Polen för Sverige.

om det finns något vi kan hjälpa dig med!

översätt svenska polska

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv