Vi översätter Polen för Sverige.

Polska – en del av den indoeuropeiska språkfamiljen

dec 8, 2021 | språket

Gemensamt urspråk

En gång i tiden fanns ett gemensamt urspråk som talades i stora delar av världen. Detta språk kallas för indoeuropeiska. Man vet inte säkert var exakt och när det talades men ur det utvecklades de moderna språk vi använder idag.

språk i europa

I den indoeuropeiska språkfamiljen ingår språkgrupperna: germanska språk, keltiska språk, italiska språk, baltoslaviska språk, indoiranska språk, grekiska, albanska och armeniska (plus några utdöda språk).

Slaviska språk

Omkring mitten av 1000-talet före vår tideräkning började de blivande slaviska språken urskilja sig ur den baltoslaviska språkgruppen. (Med andra ord har slaviska språk funnits som en separat språkgrupp i cirka 3000 år!) Man antar att fram till år 500 efter Kristus var det slaviska urspråket enhetligt, alltså begripligt för alla slaver, om än med dialektala drag.

Mellan 800 och 1000 blev de dialektala skillnaden allt större och runt år 1000 kan man tala om en tydlig uppdelning i separata öst-, väst- och sydslaviska språk.* Under språkens utveckling – från indoeuropeiska, till baltoslaviska och slutligen moderna slaviska språk – skedde många ljudförändringar som skilde språken åt. Till exempel fanns det en tendens att alla stavelser skulle sluta på vokal – stavelseöppningen skedde på olika sätt i olika slaviska dialekter (genom strykning av slutkonsonanter, förskjutning av stavelsegränser eller monoftongisering av slutdiftonger). Dessutom skedde så kallad palatalisering (uttal av konsonanter med tungan i en j-liknande position) i olika omgångar i de slaviska språken.

* Ändå satsade missionärbröderna Kyrillos och Methodios på 800-talet på en översättning av Nya testamentet till ett språk som alla slaver skulle förstå. De skrev på ett språk som kallas fornkyrkoslaviska och som var det första slaviska skriftspråket. Fornkyrkoslaviskan spelade en stor roll i de slaviska språkens historia och utvecklades till kyrkslaviska, som fortfarande används som liturgiskt språk av vissa slaviska ortodoxa kyrkor.

polen handel personal

Idag delar man upp de slaviska språken i tre grupper:

  • östslaviska språk: ryska, ukrainska, vitryska
  • västslaviska språk: tjeckiska, slovaliska, polska, högsorbiska, lågsorbiska
  • sydslaviska språk: bosniska, bulgariska, kroatiska, makedonska, montenegriska, serbiska, slovenska, m.fl.
polska-flaggan

Så nu vet du det långa svaret på frågan om polska och ryska är lika varandra.

polska ryska

Översätta polska eller andra språk

På NW Språk AB är vi specialiserade på översättningar mellan svenska och polska men om du behöver hjälp med andra språk kopplar vi in kollegor med rätt kompetens. Kontakta oss för att få offert eller vägledning inför din beställning.

översätt svenska polska

Vill du veta mer?

Tyckte du att detta inlägg om språk var intressant? Läs fler liknande artiklar i kategorin Språket och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Det skickas ut en gång i månaden och handlar om Polen ur ett svenskt perspektiv, samt ger dig tips om språktjänster som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Källor:
Hundra nyanser av indoeuropeiska, Olle Engstrand, Morfem förlag, 2019
Wikipedia

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv