Vi översätter Polen för Sverige.

Pleonasm – är det smittsamt?

mar 26, 2023 | språket

Vad betyder pleonasm?

Ordet pleonasm kommer från grekiskan och betyder ”överflöd” eller ”överdrift”. Inom retorik och stilistik betecknar termen ett ord eller uttryck som avsiktligt läggs till för att förtydliga eller betona ett budskap (men som kan utelämnas utan att innebörden ändras).

Till exempel:

pleonasm

✒️ De gav oss några gratis gåvor.
✒️ Hon födde två tvillingar.
✒️ Jag har målat det med egna händer.
✒️ Jag såg det med egna ögon.
✒️ Upprepa igen.

Ofta består pleonasmer av upprepade synonymer eller av en fras där flera delar har samma betydelse. Just detta gör också att användning av pleonasmer kan kritiseras för att vara ineffektivt. Istället för att lägga fokus på nya idéer eller poänger kan talet eller texten uppfattas som en hopning av tomma ord.

En medvetet formulerad pleonasm kan ses som en effektiv stilfigur och användas när man tycker att den är stilistiskt motiverad.

Om det rör sig om en elegant pleonasm eller en löjeväckande tautologi (jämför nedan) får mottagaren avgöra.

Vad betyder tautologi?

Tautologi är en upprepning av samma sak med andra ord. Fenomenet kallas även för stilistisk upprepning eller dubbelsägning.

I folkmun kallas det på svenska för “tårta på tårta” eller “kaka på kaka”. På polska säger man “masło maślane” – dvs. “smörigt smör”.

polsk tautologi

Vad betyder pangram?

Ett pangram är en kort text som innehåller varje bokstav i alfabetet. Pangram skapas för nöjes skull men används också inom typografin för att visa utseende hos typsnitt.

Ett svenskt pangram kan vara till exempel:
Yxmördaren Julia Blomqvist på fäktning i Schweiz
– och ett polskt:
Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag
(betydelse: Var modig, skydda ditt regemente och de sex flaggorna).

pangram

Vill du veta mer?

Tyckte du att detta inlägg var intressant? Läs fler liknande artiklar i kategorin Språket och glöm inte att:

Det skickas ut en gång i månaden och handlar om Polen ur ett svenskt perspektiv, samt ger dig tips om användbara språktjänster.

Behöver du hjälp med översättning?

På NW Språk AB översätter vi Polen för Sverige.

om det finns något vi kan hjälpa dig med!

översätt svenska polska

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv