Vi översätter Polen för Sverige.

Säkerhetsutbildning på polska

jun 29, 2020 | aktuellt

Tolkning för byggbranschen

Inför sommaren brukar vi se en ökning av tolkuppdrag. Svenska byggbranschen förstärker med polsk arbetskraft och vi hjälper till bl.a. genom att tolka säkerhetsutbildningar.
De flesta stora aktörer har välfungerande rutiner för detta och jobbar kontinuerligt med arbetsmiljö och säkerhet även mot utländska underentreprenörer – jämför denna video från Veidekke.

Behöver du prata byggtermer på andra språk än svenska?

Läs vårt inlägg om byggtermer.

För översättning och tolkning mellan polska och svenska – välkommen att kontakta oss.

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv