Vi översätter Polen för Sverige.

Internationella dagen för universell tillgång till information

sep 28, 2023 | aktuellt

Den 28 september firas Internationella dagen för universell tillgång till information (instiftad av FN). Det för tankarna till delmål 16.10 i Agenda 2030: Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna.

hållbarhet information

Det är ju själva essensen i språktjänster! Genom att översätta handlingar, avtal, intyg, betyg, instruktioner och andra texter bidrar vi till att göra informationen tillgänglig.

hållbar utveckling

Läs mer här hur vi på NW Språk AB jobbar med hållbarhetsmål.

Kategorier

Arkiv