Vi översätter Polen för Sverige.

Kompetenskrav översättare

jul 20, 2023 | aktuellt

Vilka kompetenskrav ska man ställa på en översättare?

En facköversättare blir man genom att utbilda sig till översättare och sedan specialisera sig inom något/några ämnesområden. Man kan också göra tvärtom: vara specialist inom ett område i grunden (t.ex. ingenjör eller sjuksköterska) och sedan lära sig språk och översättningsteknik. Av en facköversättare ska du kräva både språklig kompetens och fackkunskap inom det område texten handlar om.

polen handel personal

Krav på utbildning och erfarenhet

Det finns en europeisk ISO-standard för översättningstjänster (ISO 17100:2015 Translation services) som bland annat definierar de formella utbildningskraven för en facköversättare:

Emoji översättarutbildning på högskolenivå
eller
Emoji annan högskoleutbildning och minst två års erfarenhet inom översättning
eller
Emoji fem års erfarenhet inom översättaryrket på heltid.

Ytterligare kompetenskrav

Förutom kompetensen att översätta från ett språk till ett annat ska en översättare även besitta följande sorters kompetens:

översättare polska svenska
  • lingvistisk och textuell kompetens i både källspråket och målspråket
  • förmågan att söka, samla och bearbeta information (research)
  • kulturell kompetens
  • teknisk kompetens
  • s.k. domänkompetens.

Ha dessa riktlinjer i åtanke när du köper in översättningstjänster!

Polska översättare

På NW Språk AB översätter vi Polen för Sverige. Hos oss kan du beställa professionella översättningar mellan polska och svenska som utförs av översättare med kompetens enligt ISO 17100:2015.

Läs mer om Våra tjänster

Skicka en offertförfrågan via Kontakta oss

eller bara maila oss på [email protected].

… och glöm inte att Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

översätt svenska polska

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv