Vi översätter Polen för Sverige.

Vad betyder akronym?

jul 10, 2023 | språket

Vad är en akronym?

Det kallas också initialförkortning och är just en förkortning som bildats av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled. Klassiska exempel på svenska akronymer är IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd), Saab (Svenska AeroplanAktieBolaget) eller Säpo (SäkerhetsPolisen).

IKEA-akronym

Vanliga polska akronymer

AGD /a-gie-dä/ – artykuły gospodarstwa domowego = hushållsapparater,
GUS /guss/ – Główny Urząd Statystyczny = statistikmyndigheten,
NBP /en-bä-pä/ – Narodowy Bank Polski = Polens centralbank,
PAN /pann/ – Polska Akademia Nauk = polska vetenskapsakademin,
Pekao /pä-ka-å/ – Powszechna Kasa Oszczędności = allmänna sparkassan,
PZU /pä-zät-o/ – Powszechny Zakład Ubezpieczeń = allmänna försäkringsbolaget,
RP /är-pä/ – Rzeczpospolita Polska = Republiken Polen,
ZUS /zuss/ – Zakład Ubezpieczeń Społecznych = polska försäkringskassan.

akronym
akronym
akronym

Vill du veta mer?

Läs fler liknande artiklar i kategorin Språket och glöm inte att:

Det skickas ut en gång i månaden och handlar om Polen ur ett svenskt perspektiv, samt ger dig tips om användbara språktjänster.

Behöver du hjälp med översättning?

På NW Språk AB översätter vi Polen för Sverige.

om det finns något vi kan hjälpa dig med!

översätt svenska polska

Kategorier

Arkiv