Vi översätter Polen för Sverige.

språket

Första meningen

Första meningen

Första nedtecknade meningen på polska Den första meningen som skrivits på polska dateras till år 1270 när en cisterciensermunk i Schlesien (området nära dagens Wrocław)...

read more
Polska dialekter

Polska dialekter

Finns det dialekter i Polen? Har polska lika många dialekter som svenska? I Polen finns några stora dialektgrupper som till stor del sammanfaller med...

read more
Är polska och ryska lika?

Är polska och ryska lika?

Förstår man ryska om man talar polska? Det korta svaret lyder: NEJ, i alla fall inte full ut.* Men låt oss förklara hur det hänger ihop…Polska språket Polska tillhör de...

read more
Om polska vokaler

Om polska vokaler

Glass i glas – svårt för en polack Vi har tidigare skrivit om de 23 konsonanterna i det polska alfabetet; däremot har polskan betydligt färre vokalljud än svenskan.*...

read more
Talas polska i Sverige?

Talas polska i Sverige?

Hur många polacker bor det i Sverige? Polska tillhör de tio största språken som talas i Sverige. Det bor uppskattningsvis över 70 000 talare av polska språket i...

read more
Språk i Sverige

Språk i Sverige

Sveriges huvudspråk Svenska talas av ungefär 10 miljoner människor, framför allt i Sverige, men också i Finland, USA och Estland. Svenskan är ett av världens 100...

read more

Senaste inlägg

Kategorier

Arkiv