Vi översätter Polen för Sverige.

Europeiska språkdagen

sep 23, 2019 | aktuellt

Europeiska språkdagen firas den 26 september på initiativ av EU och Europarådet. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Inom Europarådet är man övertygad om att språklig mångfald är en viktig del i vår kontinents rika kulturarv och ett redskap för att uppnå större interkulturell förståelse.

Kloka ord och ett bra initiativ, tycker vi! Lyckad språkinlärning utgör ju grunden för professionell översättning.